Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Chính sách giao nhận hàng

Chính sách giao nhận:

  • Giao nội thành HCM miễn phí với đơn hàng từ 3,000,000đ
  • Các tỉnh thành xa tùy thuộc vào mỗi đơn hàng và quảng đưỡng di chuyển
  • Chi phí vận chuyển từ đơn vị nhà xe vận chuyển đến kho khách hàng tự thương lượng với nhau