Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây mai

Bọ trĩ phá hại mai vàng là nỗi lo thực sự của những người trồng mai . Bằng cách hiểu bản chất của bọ trĩ, xác định các triệu chứng gây hạig và các biện pháp phòng trừ thích hợp, bạn có thể quản lý hiệu quả bọ trĩ và bảo vệ sức khỏe của vườn mai