Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Đất trồng

Bằng cách chọn loại đất phù hợp, sử dụng lớp phủ, sử dụng kỹ thuật tưới nước thích hợp và chú ý đến độ ẩm của đất, bạn có thể tạo ra một môi trường nơi cây trồng của bạn có thể phát triển

Cải tạo đất để trồng cây ăn quả là một quá trình liên tục bao gồm việc duy trì mức độ dinh dưỡng, độ pH thích hợp và cấu trúc đất.

Bằng cách tiến hành kiểm tra đất, cải tạo chất hữu cơ, chọn loài cây phù hợp, sử dụng phân bón có mục tiêu, che phủ và thực hiện luân canh cây trồng, bạn có thể biến đất nghèo dinh dưỡng thành môi trường thân thiện cho cây  

Các biện pháp cải tạo đất là nền tảng của nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường bao gồm sử dụng chất hữu cơ, luân canh, trồng cây che phủ, kiểm soát xói mòn, quản lý dinh dưỡng,...

Làm vườn trên đất cát có những thách thức đặc biệt, nhưng với việc lựa chọn cây trồng phù hợp và cải tạo đất thích hợp, bạn có thể nuôi dưỡng một khu vườn tươi đẹp và phát triển