Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây ổi

Cây ổi dễ bị nhiễm nhiều loại bệnh có thể gây thiệt hại đáng kể cho sức khỏe và năng suất của cây. Điều cần thiết là phải nhận thức được các bệnh này và các triệu chứng của chúng để ngăn chặn sự lây lan ảnh hưởng đến cây ổi