Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây ổi

Cây ổi dễ bị nhiễm nhiều loại bệnh có thể gây thiệt hại đáng kể cho sức khỏe và năng suất của cây. Điều cần thiết là phải nhận thức được các bệnh này và các triệu chứng của chúng để ngăn chặn sự lây lan ảnh hưởng đến cây ổi

Cây ổi bị cháy lá không phải chỉ do nắng nóng mà còn nhiều nguyên nhân khác như vấn đề tưới nước, thiếu hụt dinh dưỡng hay điều kiện đất trồng không phù hợp