Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

cây mận

Nếu cây mận của bạn không nở hoa, bạn có thể thực hiện một số bước để kích thích ra hoa như Tỉa cây, bón phân cân đối, cung cấp đủ ánh sáng mặt trời, cắt tỉa vào mùa hè và bảo vệ cây mận không bị sâu bệnh gây hại