Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây Xoài

Bọ trĩ gây hại trên cây xoài có thể là mối quan tâm đáng kể đối với người làm vườn. Tuy nhiên, được trang bị kiến thức và các chiến lược hiệu quả, bạn có thể bảo vệ cây xoài của mình khỏi sự phá hoại của bọ trĩ và đảm bảo một vụ thu hoạch bội thu.

Bằng cách làm theo các bước này và chú ý đến thời gian ghép và kỹ thuật, bạn có thể dễ dàng ghép mắt cây xoài thành công