Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cải Xoăn Kale

Việc hiểu rõ các loại côn trùng thường gây hại cho cải xoăn và thực hiện các biện pháp phòng trừ phù hợp sẽ đảm bảo sức khỏe và năng suất cho cây cải xoăn Kale

Cải xoăn là loại cây phát triển nhanh nên cần cung cấp môi trường thích hợp cho cây và các điều kiện như đất trồng, nước tưới, phân bón,... đúng cách. Tham khảo ngay Hướng dẫn trồng và chăm sóc cải xoăn (Cải Kale) sau đây