Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây có múi

Bọ xít có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho cây có múi của bạn, ảnh hưởng đến sự phát triển, năng suất và sức khỏe tổng thể của cây. Tham khảo bài viết để biết những ảnh hưởng của bọ xít, cách phòng ngừa và diệt bọ xít cho cây có múi

Sự phá hoại của nhện đỏ trên cây có múi có thể là một thách thức lớn đối với những người làm vườn. Cùng tìm hiểu các nhận biết, biện pháp phòng ngừa và cách diệt nhện đỏ hiệu quả cho cây có múi  

Trồng cây cam để đạt năng suất cao cần quan tâm các vấn đề như chọn đúng giống, vị trí trồng và thực hiện các biện pháp tốt nhất về tưới tiêu, bón phân, cắt tỉa và quản lý sâu bệnh