Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Phân bón

Phân bón vi sinh là một cách tự nhiên và bền vững để tăng cường sự phát triển của cây trồng và độ phì nhiêu của đất. Chúng chứa các vi sinh vật sống phân hủy chất hữu cơ, tạo ra các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng.

phân hữu cơ trước khi sử dụng phải được ủ hoại nếu không sẽ có tác dụng ngược lại vì phân tươi còn có những vi sinh vật gây hại làm xót cây, bỏng rễ, gây bệnh cho cây.