Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây Bầu

Hạt bầu nảy mầm nhanh đòi hỏi phải chọn hạt giống phù hợp, chuẩn bị đất, tạo môi trường trồng trọt lý tưởng, tưới nước và bón phân, và cấy ghép. Tham khảo bài viết để biết chi tiết cách gieo hạt bầu nhanh nảy mầm