Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây chanh

Để giâm cành chanh thành công hãy nhớ thu thập những vật dụng cần thiết, cắt cành đúng cách, cung cấp môi trường phù hợp và chăm sóc cành giâm cho đến khi chúng bén rễ. Tham khảo hướng dẫn chi tiết từng bước trong bài viết