Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

rầy xanh

Rầy xanh hại sầu riêng có thể khiến chất lượng và số lượng quả sầu riêng giảm đáng kể. Chính vì thế cần phải áp dụng các biện pháp phòng và điều trị rầy xanh hiệu quả trước khi chúng gây hại cho cây sầu riêng.