Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

bọ xít

Bọ xít trên cây nhãn có thể làm hư hại lá, quả biến dạng, thu hút kiến,.. làm ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như là giảm năng suất của cây nhãn. Sau đây là các cách diệt bọ xít hại nhãn bằng biện pháp hữu cơ và thuốc BVTV

Bọ xít có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho cây có múi của bạn, ảnh hưởng đến sự phát triển, năng suất và sức khỏe tổng thể của cây. Tham khảo bài viết để biết những ảnh hưởng của bọ xít, cách phòng ngừa và diệt bọ xít cho cây có múi