Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Chậu nhựa trồng cây

Dưa lưới trồng giàn sử dụng một phần nhỏ hơn nhiều của khu vườn, cho phép ngay cả những người có không gian hạn chế cũng có thể tự trồng. Đọc tiếp để tìm hiểu cách trồng dưa lưới theo chiều dọc và các thông tin khác về cách trồng dưa lưới theo chiều dọc.