Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

lưới che nắng

Sử dụng lưới che nắng cho cây mới trồng của bạn là một cách dễ dàng và hiệu quả để bảo vệ cây khỏi sức nóng của mặt trời và bức xạ tia cực tím. Tham khảo bài viết sau để giúp cây của mình phát triển mạnh và mang lại hiệu quả trồng trọt

Tỷ lệ phần trăm của lưới che nắng thể hiện mức độ che nắng mà nó mang lại, và trong trường hợp này lưới che nắng 70% dùng để chỉ khả năng ngăn cản khoảng 70% ánh sáng mặt trời và cho qua 30%.